Προγούλι / Διπλοσάγονο

ΜΕ AQUALYX

Το aqualyx εγχύεται στον λιπώδη ιστό και προκαλεί την καταστροφή των λιποκυττάρων τα οποία αποβάλλονται μέσω των νεφρών. Είναι μια απόλυτα ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία.